poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów


Światowy Dzień Praw KonsumentaŚwiatowy Dzień Praw Konsumenta
22 marca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów  Panią Marzeną Piluch-Tyca oraz podsumowanie drugiej edycji międzyszkolnego konkursu „Handlowiec & Konsument”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Światowego Dnia Praw Konsumenta. Nagrody w konkursie otrzymały: I miejsce…
| Czytaj więcej

Wyniki II etapu międzyszkolnego konkursu „Konsument i Handlowiec” – już wkrótceWyniki II etapu międzyszkolnego konkursu „Konsument i Handlowiec” – już wkrótce
We wtorek 2 marca odbył się drugi etap II międzyszkolnego konkursu „Konsument & Handlowiec”. Konkurs organizowany jest we współpracy w Ochotniczym Hufcem Pracy w Wieruszowie i pracodawcami. Z zadaniem konkursowym opracowanym przez Panią Wiolettę Żywioł zmierzyły się uczennice klas Technikum Handlowego i …
| Czytaj więcej

Międzyszkolny konkurs „Konsument i Handlowiec” – pierwszy etapMiędzyszkolny konkurs „Konsument i Handlowiec” – pierwszy etap
W Dniu Handlowca – 2 lutego odbył się pierwszy etap II Międzyszkolnego konkursu „Konsument & Handlowiec”. Konkurs organizowany jest we współpracy w Ochotniczym Hufcem Pracy w Wieruszowie i pracodawcami. Z pytaniami konkursowymi zmierzyli się uczniowie i uczennice klas technikum handlowego i przyszli sprzedawcy uczący się w naszej szkole.…
| Czytaj więcej

Erasmus+ – Mechanicy, informatycy i ekonomistki też pracująErasmus+ – Mechanicy, informatycy i ekonomistki też pracują
5 lutego 2016 roku panie opiekujące się grupą naszych uczniów odwiedziły kolejne miejsca pracy. Tym razem spotkały się z pracodawcami: Krzysztofa Serwickiego (www.whileloops.it), Szymona Szlaka i Krzysztofa Zakrzewskiego (www.fordstracciari.it), Konrada Długaszewskiego, Kamila Bartoszka (www.mirripcdoctor.it), Karoliny Okoń, Małgorzaty Cichosz,…
| Czytaj więcej

Praktyki w Bolonii rozpoczętePraktyki w Bolonii rozpoczęte
20 stycznia kolejnych 30 uczniów naszej szkoły rozpoczęło praktyki zagraniczne w Bolonii (Włochy) w ramach realizowanego projektu „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.  Tym razem w wjeździe biorą udział uczniowie klas trzecich technikum informatycznego, mechanicznego,…
| Czytaj więcej

IV Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania – etap szkolnyIV Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania – etap szkolny
W czwartek 14 stycznia w naszej szkole odbył się szkolny etap IV Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania. Tegoroczna edycja tej krajowej olimpiady organizowanej przez Politechnikę Częstochowską odbywa się pod hasłem „Finanse w przedsiębiorstwie”. W zmaganiach szkolnych udział wzięli uczniowie klasy I i III technikum ekonomicznego. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała…
| Czytaj więcej

Egzamin próbny techników handlowców – A.22Egzamin próbny techników handlowców – A.22
W piątek 27 listopada 2015 uczniowie  klasy IV Technikum Handlowego pisali próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w ramach kwalifikacji A.22. Była to próba generalna przed prawdziwym egzaminem, który czeka ich w styczniu. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę zarówno w części pisemnej – rozwiązując czterdzieści testowych…
| Czytaj więcej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap szkolnyOlimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap szkolny
4 listopada w naszej szkole odbył się I etap ogólnopolskiej XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W tegorocznej edycji uczestnicy zmagają się z zagadnieniami ekonomicznymi pod hasłem „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. W naszym „Staszicu” w szkolnym etapie udział wzięli wszyscy ekonomiści – łącznie do zmagań konkursowych przystąpiły 32…
| Czytaj więcej
Skip to content