poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wypisanie ze szkoły


Wypisu ze szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują osobiście jego rodzice. Rodzice składają podanie do Dyrektora Szkoły z  prośbą o wydanie dokumentów ucznia. Uczeń ma obowiązek rozliczenia karty obiegowej, rodzice ucznia odbierają dokumenty w sekretariacie szkoły, po czym uczeń zostaje wykreślony z księgi uczniów.

Uczeń pełnoletni, który rezygnuje z nauki w szkole, może samodzielnie odebrać dokumenty. Składa podanie do dyrektora szkoły oraz rozlicza kartę obiegową, przy czym o zamiarze rezygnacji ze szkoły informowani są rodzice tego ucznia.


Skip to content