poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Podręczniki


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 (pdf)

Sprostowanie do wykazu książek dla kl. I ZSZ:

W klasie I nie będzie następujących przedmiotów: biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie – w związku z powyższym prosimy nie kupować podręczników do tych przedmiotów.

W klasach I zawodowych nauczany będzie język angielski, nie będzie jęz. niemieckiego!

Podręcznik do jęz. angielskiego:

KSIĄŻKI  I ĆWICZENIA  DLA  KL. I  ZSZ

OXFORD SOLUTION ELEMENTARY STUDENTS BOOK

Ćwiczenia:  OXFORD SOLUTIONS ELEMENTARY WORKBOOK

Autorzy: FALLA TIM, DAVIES PAUL

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.