poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Nasza biblioteka


Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Pełni w szkole rolę ośrodka informacji dla uczniów (słuchaczy), nauczycieli i rodziców.

Główne zadania biblioteki szkolnej:

  • Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, ryciny)
  • Udostępnianie materiałów bibliotecznych
  • Udzielanie pomocy fachowej w ich korzystaniu
  • Informowanie o zawartości zbiorów
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • Opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych
  • Przygotowanie do nauczania problemowego przez kontakt z książką i czasopismem
  • Przysposobienie do kształcenia ustawicznego

bib

Od maja 2009 roku, w naszej bibliotece nastąpiła duża zmiana, a to za sprawą powiększenia powierzchni biblioteki o salę lekcyjną nr 3. Mała dotąd biblioteka szkolna zamieniła się w nowoczesne centrum biblioteczno-informacyjne. Mamy teraz dużą, przestronną czytelnię (która pełni jednocześnie funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej) połączoną z istniejąca wcześniej wypożyczalnią. W czytelni użytkownicy mają do dyspozycji sprzęt audiowizualny oraz siedem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Mogą korzystać więc nie tylko z naszych bogatych zbiorów, ale również z ogromnej ilości informacji znajdujących się w sieci. Ponadto gromadzimy także multimedialne programy edukacyjne. Nasza biblioteka jest teraz prawdziwą interdyscyplinarną pracownią szkolną. Wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Z materiałów korzystają nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także studiujący absolwenci.

p1

W roku szkolnym 2009/2010, wiosną zamierzamy rozpocząć komputeryzację warsztatu informacyjnego (głównie katalogów ) i automatyzację procesów bibliotecznych. Ułatwi to niewątpliwie pracę w bibliotece: umożliwi przede wszystkim prowadzenie pełnej ewidencji księgozbioru, a czytelnikom pozwoli na przeglądanie katalogów i zestawień bibliograficznych za pośrednictwem sieci komputerowej (dla maturzystów jest to rewelacyjna pomoc – szczególnie w trakcie przygotowań do prezentacji!).

p2

p4

p6