poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Nasza biblioteka


Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Podstawowym zadaniem naszej biblioteki jest wspieranie procesu edukacyjnego. Biblioteka szkolna jest miejscem elastycznym, które odpowiada na różnorodne potrzeby ucznia, zwraca uwagę na jego codzienne problemy i sprawy o jakże szerokim spektrum. Kontakt z czytelnikiem w bibliotece zaczyna się od zwykłej rozmowy, aby poznać ucznia, jego potrzeby czytelnicze i edukacyjne, ale też codzienne dylematy.

Zadaniem biblioteki szkolnej jest także usprawnianie procesów efektywnego uczenia się, umożliwianie rozwoju zainteresowań i pracy samokształceniowej ucznia, jak również stwarzanie warsztatu pracy, miejsca, które kształtuje kompetencje informacyjne.

Wspieranie procesu edukacyjnego, to pomoc uczniowi w odnalezieniu jego własnej drogi w rozwoju pasji i zainteresowań, to pokazywanie nowych możliwości, pobudzanie wrażliwości na poszukiwanie wiedzy, to też dbanie o tradycję swojej szkoły i regionu.

Główne zadania biblioteki szkolnej:

  • Gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i  konserwacja materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma)
  • Udostępnianie materiałów bibliotecznych
  • Udzielanie fachowej pomocy w  korzystaniu z różnych źródeł informacji
  • Informowanie o zawartości zbiorów
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • Przygotowanie do nauczania problemowego przez kontakt z książką i czasopismem
  • Przysposobienie do kształcenia ustawicznego

 

bib

Nasz biblioteka mieści się na parterze szkoły. W czytelni użytkownicy mają do dyspozycji sprzęt audiowizualny oraz  stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Mogą korzystać więc nie tylko z naszych bogatych zbiorów, ale również z ogromnej ilości informacji znajdujących się w sieci. Nasza biblioteka jest  prawdziwą interdyscyplinarną pracownią szkolną. Wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Z materiałów korzystają nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także studiujący absolwenci.

p1

W roku szkolnym 2020/2021, wiosną rozpoczynamy komputeryzację księgozbioru bibliotecznego za pomocą programu Mol Net +. Ułatwi to niewątpliwie pracę w bibliotece: umożliwi przede wszystkim prowadzenie pełnej ewidencji księgozbioru, a czytelnikom pozwoli na przeglądanie katalogów i zestawień bibliograficznych za pośrednictwem internetu. Czytelnicy dzięki katalogowi internetowemu będą mogli:  dokonać rezerwacji książki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy), przeszukiwać zbiory, sprawdzać swój stan konta wypożyczeń,  dokonywać rezerwacji książki. Mol Net + to nowoczesna biblioteka w chmurze dla ucznia i nauczyciela, która zmienia biblioteki w prawdziwe Centrum Informacji. Program zintegrowany jest ze szkolnym dziennikiem elektronicznym VULCAN.

p2

p4

p6


Skip to content