poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Technik informatyk


Absolwent szkoły w zawodzie technik informatyk przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • projektowania, wykonywania i administrowania lokalnych sieci komputerowych;
  • konfigurowania urządzeń sieciowych;
  • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi;
  • projektowania i administrowania baz danych;
  • konstruowania aplikacji internetowych z wykorzystaniem wybranych języków programowania;
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami;
  • posługiwania językiem angielskim ukierunkowanym zawodowo oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji.

Prezentacja kierunku


Skip to content