poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dyrekcja szkoły


Dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Nikodem

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Alina Kijak

Wicedyrektor ds. wychowawczych
mgr Małgorzata Karkoszka