poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Kierunki kształcenia


Szkoła na rok 2016/2017 dla tegorocznych absolwentów oferuje naukę w następujących typach szkół:

Technikum (4-letnie)

Szkoła Branżowa I stopnia (3-letnia)

  • klasy wielozawodowe (np.: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, tapicer, kucharz, fryzjer, ślusarz, monter wewnętrznych instalacji sanitarnych i inne) z praktyczną nauką zawodu w zakładach pracy.

Kursy kwalifikacyjne

  • A.22 – Prowa­dzenie dzia­łal­ności handlowej
  • A.18 – Prowa­dzenie sprzedaży