poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla kandydatów


Logowanie dla kandydatów

https://lodzkie.edu.com.pl

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

1. Termin składania deklaracji w formie elektronicznej: maj-czerwiec 2019 r.

2. Miejscem składania deklaracji jest szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji.

3. W dniach od 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

4. Listy wstępne do techników i szkół branżowych I stopnia zostaną wywieszone w dniu 16 lipca 2019 r. do godziny 12:00.

5. W dniach od 11 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 r. należy dostarczyć do szkoły:

6. Listy ostateczne do techników i szkół branżowych I stopnia zostaną wywieszone w dniu 25 lipca 2019 r. do godziny 12:00.

Kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

Obowiązkowe bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów zostaną przeprowadzone przez lekarzy medycyny pracy w budynku naszej szkoły:

  • dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia – 11 lipca 2019 roku od godz.8:00
  • dla kandydatów do Techników – 12 lipca 2019 roku od godz. 8:00
  • dla kandydatów którzy nie mogli się wcześniej zgłosić – 15 lipca 2019 roku od godz. 8.00

Na badanie lekarskie kandydaci ze stwierdzoną wadą wzroku proszeni są o zabranie ze sobą badań okulistycznych.

Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.