poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla kandydatów


Logowanie dla kandydatów

https://lodzkie.edu.com.pl

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

1. Logowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w formie elektronicznej) od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 na stronie: https://lodzkie.edu.com.pl

2. Miejscem składania deklaracji jest szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji.

3. W dniach od 26 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. Wstępne listy przyjętych do techników i szkół branżowych I stopnia zostaną wywieszone w dniu 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00.

5. W dniach od 10 lipca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. należy dostarczyć do szkoły:

6. Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w dniu 21 lipca 2020 r. do godz. 14:00.

Kandydaci do klas pierwszych szkół branżowych przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

Obowiązkowe bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów zostaną przeprowadzone przez lekarzy medycyny pracy w budynku naszej szkoły w dniach:

  • dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia – 10 lipca 2020 r. od godz. 8:00
  • dla kandydatów do Technikum Informatycznego – 10 lipca 2020 r. od godz. 8:00
  • dla kandydatów do Technikum – 13 lipca 2020 r. od godz. 8:00

Na badanie lekarskie kandydaci ze stwierdzoną wadą wzroku proszeni są o zabranie ze sobą badań okulistycznych.

Do pobrania:

Ankieta kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (pdf)

Zaświadczenie związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.