poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zbiory


Księgozbiór biblioteki liczy 12 034 woluminów (stan na 31 grudnia 2009).

Gromadzimy:

 • lektury podstawowe i uzupełniające,
 • literaturę piękną,
 • literaturę naukową i popularnonaukową,
 • zbiory zgodne z kierunkami kształcenia (szczególnie z dziedzin: budownictwo, mechanika, mechatronika, elektronika, ekonomia, hotelarstwo),
 • wydawnictwa informacyjne,
 • prasę dla uczniów i nauczycieli,
 • płyty CD zawierające przydatne materiały edukacyjne.

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników dostępne są katalogi: alfabetyczny i rzeczowy.

W bibliotece prenumerowane są następujące czasopisma:

 • BIBLIOTEKA W SZKOLE
 • BIBLIOTEKA: SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI
 • COGITO
 • ELEKTRO.INFO
 • GEOGRAFIA W SZKOLE
 • GŁOS NAUCZYCIELSKI
 • INSTALATOR
 • MATEMATYKA
 • MŁODY TECHNIK
 • MÓWIĄ WIEKI
 • OLIVIA
 • POLONISTYKA
 • PORADNIK BIBLIOTEKARZA
 • RYNEK SPOŻYWCZY