poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zbiory


W naszej bibliotece gromadzimy:

  • lektury podstawowe i uzupełniające,
  • literaturę piękną,
  • literaturę naukową i popularnonaukową,
  • zbiory zgodne z kierunkami kształcenia (szczególnie z dziedzin: budownictwo, mechanika, mechatronika, elektronika, logistyka, ekonomia, hotelarstwo),
  • wydawnictwa informacyjne,
  • prasę dla uczniów i nauczycieli,
  • płyty CD zawierające przydatne materiały edukacyjne.
  • zbiory regionalne

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy. Poza księgozbiorem młodzież ma możliwość korzystania z prenumerowanych czasopism. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).


Skip to content