poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Technik mechatronik


Technik mechatronik, to zawód, który daje szansę na zdobycie ciekawej pracy. Mechatronika, jako dziedzina nauki pojawiła się pod koniec lat 70. Wprowadzili ją Japończycy zastępując sterowanie mechaniczne sterowaniem elektronicznym.

Mechatronika – to dziedzina techniki wymagająca znajomości zagadnień z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.

Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł spożywczy, energetyczny, samochodowy, budownictwo, medycyna lub ochrona środowiska.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą między innymi:

  • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
  • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
  • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
  • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
  • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Prezentacja kierunku


Skip to content