poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Technik hotelarstwa


Absolwent szkoły w zawodzie technik hotelarstwa przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i nadzorowania pracy w ośrodkach noclegowych
  • obsługiwania systemów rezerwacji miejsc noclegowych
  • świadczenia usług zgodnie z wymogami kategoryzacyjnymi obiektów hotelarskich
  • przygotowania strategicznych planów rozwoju dla placówek wypoczynkowych
  • profesjonalnej obsługi gości hotelowych
  • stosowania zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej
  • promowania i sprzedaży usług hotelarskich
  • analizowania wymagań dotyczących zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich
  • stosowania zasad we współpracy obiektów hotelarskich z biurami podróży, pilotami wycieczek i przewodnikami
  • posługiwania językiem angielskim ukierunkowanym zawodowo

Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych hotelach na terenie naszego kraju.

Prezentacja kierunku


Skip to content