poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Technik ekonomista


Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo–płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Technik ekonomista może pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Prezentacja kierunku