poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Technik ekonomista


Zawód technik ekonomista jest zawodem związany z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych z różnych branż (produkcyjnych, usługowych, handlowych). Ekonomista znajdzie pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych.

Technik ekonomista to zawód, który stwarza duże szanse zatrudnienia. Przedstawiciele zawodu uczestniczą w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu oraz kontroli wielu obszarów funkcjonowania różnych organizacji. W każdej instytucji potrzebni są specjaliści z zakresu obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej oraz obliczania zarobków pracowników.

Technik ekonomista – absolwent  naszego wieruszowskiego „Staszica” jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych, których wymagają pracodawcy.

W zakresie pierwszej kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, uczniowie uczą się:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu.

W zakresie drugiej kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, uczniowie uczą się:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Szczegółowy program realizowany w naszym technikum ekonomicznym możesz znaleźć na stronie:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ekonomista.pdf

Prezentacja kierunku


Skip to content