poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie roku szkolnego
04.09.2017

Zebranie z rodzicami uczniów klas 1-4
19.09.2017

Dzień Chłopaka
30.09.2017

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
13.10.2017

Wszystkich Świętych
01.11.2017
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

Apel z okazji rocznicy
Odzyskania Niepodległości
10.11.2017

Narodowe Święto Niepodległości
11.11.2017

Wywiadówka
16.11.2017

Mikołaj w szkole
06.12.2017

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 1 semestr dla uczniów klas maturalnych
21.12.2017

Życzenia świąteczno-noworoczne i Wigilia szkolna
22.12.2017

Boże Narodzenie i Nowy Rok
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
23.12.2017 – 01.01.2018

Święto Trzech Króli
06.01.2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
etap pisemny (sesja zimowa) – „nowy” egzamin zawodowy
11.01.2018

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 1 semestr dla uczniów klas promocyjnych
22.01.2018

Ferie zimowe
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
29.01.2018 – 10.02.2018

Wywiadówka
25.01.2018

Rada Pedagogiczna
podsumowująca za 1 semestr
13.02.2018

Apel z okazji
Dnia Patrona Szkoły
23.02.2018

Dzień Kobiet
08.03.2018

Dzień Otwarty Szkoły i Targi Edukacyjne
marzec 2018

Rekolekcje wielkopostne
marzec 2018

Wywiadówka dla klas IV
20.03.2018

Wielkanoc
(dni wolne od zajęć lekcyjnych)
29.03.2018 – 03.04.2018

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 2 semestr dla uczniów klas maturalnych
23.04.2018

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
27.04.2018

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
30.04.2018

Święto Pracy
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
01.05.2018

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
02.05.2018

Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
03.05.2018

Matura
język polski – 04.05.2018 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
matematyka – 07.05.2018 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
język angielski – 08.05.2018 (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
(pozostałe terminy według harmonogramu CKE)

Wywiadówka
17.05.2018

Boże Ciało
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
31.05.2018

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
01.06.2018

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
za 2 semestr dla uczniów klas promocyjnych
18.06.2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
etap pisemny – „nowy” egzamin zawodowy
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych
tylko dla klas technikum)
19.06.2018

Zakończenie roku szkolnego
22.06.2018

Rada Pedagogiczna
za rok szkolny 2017/2018
27.06.2018