poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zajęcia z profilaktyki uzależnieńZajęcia z profilaktyki uzależnień

W dniach 29.04.2024r. oraz 30.04.2024r. odbyły się zajęcia o tematyce wynikającej z używania substancji psychoaktywnych i ich wpływu na zdrowie oraz aspektów prawnych wynikających z zażywania, posiadania, handlu substancjami psychoaktywnymi przeprowadzane przez podinspektora policji w stanie spoczynku, kuratora społecznego oraz kawalera orderu uśmiechu – Pana Romana Szeląga. Używanie narkotyków przez młodzież można rozpatrywać na wiele sposobów, m.in. jako objaw nieradzenia sobie z problemami, zagubienia w dzisiejszym świecie – w świecie, w którym substancje zmieniające stan świadomości oraz wirtualna rzeczywistość stają się „atrakcyjne”. Tak naprawdę, rzadko kiedy młodzi ludzie posiadają wiedzę, czym ryzykują zażywając środki psychoaktywne. Celem zajęć było zatem dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat wyglądu i wpływu poszczególnych substancji na organizm człowieka oraz jakie konsekwencje mogą z tego wynikać. Działania zapobiegawcze, edukacja i wsparcie społeczne są kluczowe dla zmniejszenia skutków negatywnych używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z nimi problemów społecznych i zdrowotnych. W zajęciach wzięły udział klasy: 1Ti1, 1Ti2, 2TL1, 2TL2, 2Th, 2d, 3Ti , 3d oraz 4TL.

Koordynator: Katarzyna Gabrysiak


Skip to content