poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Technik handlowiec


Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu – sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno – finansowe w przedsiębiorstwie.

Technik handlowiec może pracować w zespołach handlowo – marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej. Może również prowadzić własną firmę, w której zatrudni pracowników lub sam będzie wykonywał wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo – ekonomicznych.

Prezentacja kierunku


Skip to content