poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkoła Branżowa I stopnia


W Szkole Branżowej I stopnia kształcimy w następujących zawodach: cukiernik, piekarz, fryzjer, kucharz, ślusarz, dekarz, murarz, tapicer, stolarz, fotograf, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, monter instalacji sanitarnych (hydraulik), mechanik pojazdów samochodowych i inne.

Podstawą kształcenia w danym zawodzie jest znalezienie pracodawcy posiadającego przygotowanie pedagogiczne w zakresie praktycznej nauki zawodu.