poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Współpraca szkoły z Cechem Rzemiosł Różnych w Wieruszowie – w ramach szkolenia zawodowego uczniów szkoły branżowej I stopniaWspółpraca szkoły z Cechem Rzemiosł Różnych w Wieruszowie – w ramach szkolenia zawodowego uczniów szkoły branżowej I stopnia

Zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych(… i nie tylko), do zapoznania się ze specyfiką pracy Cechu Rzemiosł Różnych w Wieruszowie.
Cech zrzesza pracodawców, u których można realizować praktyczną naukę zawodu  – będąc uczniem szkoły branżowej I stopnia przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.
Główne cele działalności Cechu Rzemiosł Różnych to: 

 • Reprezentowanie interesów członków Cechu wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, urzędów i instytucji.
 • Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
 • Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.
 • Wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów zatrudnianych w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu.
 • Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników: kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia mistrzowskie.
 • Promocja zakładów szkolących pracowników młodocianych.
 • Udzielanie pomocy pracodawcom w rekrutacji uczniów do nauki zawodu.
 • Pośrednictwo w zawieraniu umów o pracę z pracownikami młodocianymi.
 • Pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu: refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowań po wyszkoleniu ucznia.
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych
  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami:

Wykaz zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Wieruszowie – miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu (pdf)


Skip to content