poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Trening umiejętności interpersonalnychTrening umiejętności interpersonalnych

W dniu 07.09.2016 r. doradca zawodowy Magdalena StrugałaMłodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia z podopiecznymi Hufca Pracy 5-20 z Wieruszowa. Tematyka zajęć z grupowej informacji zawodowej dotyczyła Umiejętności interpersonalnych, które odgrywają istotną rolę społeczną. Uczestnicy zajęć zapoznali się z definicją komunikacji, jej podziałem, schematem komunikacji językowej oraz barierami uniemożliwiającymi prawidłowy przekaz językowy. Kluczową rolą umiejętności interpersonalnych jest prawidłowe nawiązywanie kontaktów werbalnych i niewerbalnych m.in. z przyjaciółmi, nauczycielami, rodzicami oraz pracodawcami. Prawidłowo wypracowane umiejętności interpersonalne wiążą się z akceptacją środowiskową. Ćwiczeniami obrazującymi komunikację werbalną stały się przykładowe rozmowy, ich analiza oraz wskazanie ewentualnych zakłóceń. Natomiast komunikacja niewerbalna została przedstawiona w formie kalamburów zawodowych. Poprzez gesty, mimikę oraz pozę młodzież prezentowała wylosowany zawód. Kalambury wniosły dużo radości i uśmiechu w zajęcia oraz pozwoliły zrozumieć specyfikę komunikacji pozasłownej. Na zakończenie młodzież podziękowała za zajęcia i zgłosiła chęć udziału w kolejnych.


Skip to content