poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szlachetna PaczkaSzlachetna Paczka

Wszystkim Darczyńcom tegorocznej „Szlachetnej Paczki” : uczniom,  ich rodzicom , nauczycielom  i pracownikom szkoły, którzy aktywnie włączyli się do akcji, mającej na celu zbiórkę pieniędzy na zakup opału  dla Pana Karola pragnę bardzo serdecznie podziękować w imieniu Samorządu Uczniowskiego i Zespołu ds. Wolontariatu przy zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Mimo trudnej sytuacji, wywołanej pandemią pokazaliście, że zawsze można na Was liczyć. Dzięki Waszej hojności udało się zebrać 965 zł, co wystarczy na zakup tony węgla. Cel został osiągnięty, dzięki ofiarności i wielkiemu sercu.

Wszystkim osobom dobrej woli, którzy przyczynili się do uśmiechu tego młodego człowieka składamy gorące DZIĘKUJĘ.

Dołączam krótką historię Pana Karola

„ Karol (18 lat) uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, w którym może przebywać do 24 roku życia. W wieku 12 lat trafił do Rodzinnego Domu Dziecka , wraz z osiągnięciem pełnoletności musiał go opuścić. Karol posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Chłopak utrzymuje się tylko z zasiłku na kontynuowanie nauki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 524 zł. Po opłaceniu pobytu w internacie zostaje mu 136 zł.

Nie są to środki, które mogłyby zapewnić podstawowe potrzeby samodzielnie utrzymującej i uczącej się osoby.

Karol to młody chłopak, który wiele przeszedł w swoim życiu. Mimo licznych przykrości, których doświadczył, ma nadzieję na znalezienie pracy oraz mieszkania, tak aby mógł godnie i spokojnie żyć. Chłopak bardzo stara

się w Ośrodku. Jest osobą skromną i cichą.Uwielbia sport, a zwłaszcza piłkę nożną. Gdy tylko było to możliwe brał udział w zawodach. Karol potrafi również pływać, a jego pasją jest łowienie ryb”.


Skip to content