poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Światowy Dzień Pierwszej PomocyŚwiatowy Dzień Pierwszej Pomocy

W ramach obchodzonego 9 września 2017 r. Światowego Dnia Pierwszej Pomocy Młodzieżowe Centrum Kariery OHP we współpracy z Hufcem Pracy 5-20 z Wieruszowa zorganizowało spotkanie 8 września 2017 r. dla młodzieży szkolnej z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa będącej pod opieką wychowawców  z Hufca Pracy 5-20. Naszą młodzież odwiedził Ratownik Medyczny Pan Mariusz Małys z Powiatowego Centrum Medycznego z Wieruszowa.  Spotkanie miało na celu przygotowanie młodzieży do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zobaczyć na czym polega praca ratownika medycznego oraz poszerzyć wiadomości na temat bezpieczeństwa własnego i innych. Osoby uczestniczące w spotkaniu zdobyły praktyczną wiedzę pozwalającą odpowiednio udzielić szybkiej i sprawnej pomocy oraz prawidłowo kontaktować się ze służbami ratunkowymi. Uczestnikom szkolenia przypomniano również elementarne zasady postępowania w przypadku omdlenia, ataku padaczki, zawału, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, złamania kończyny, oparzenia, zakrztuszenia. Po bardzo ciekawie przedstawionej części teoretycznej, uczestnicy spotkania chętnie przystąpili do ćwiczeń na fantomie.  Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ma na celu uświadomienie jak ważna jest umiejętność udzielenia Pierwszej Pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Organizatorzy spotkania szczególnie dziękują Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie Pani Eunice Adamus, Kierownikowi Ratownictwa Medycznego w Wieruszowie Pani Elżbiecie Winkowskiej – Kulok oraz Ratownikowi Medycznemu Panu Mariuszowi Małysowi za pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie oraz za przekazanie cennej wiedzy z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy.


Skip to content