poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Staszic” w Bistro Kwadrans„Staszic” w Bistro Kwadrans

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie przygotowują się do wykonywania zawodu poprzez bezpośrednią naukę w firmach, zakładach pracy. Jednym z zawodów wybieranych przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest zawód kucharza. Ważną osobą w kształceniu ucznia jest więc nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Na czym szczególny charakter roli nauczyciela zawodu polega?

Będąc mentorem, potrafi wydobyć tkwiący w uczniu potencjał intelektualny – nieustannie podkreślając jego mocne strony, tym samym motywując do pokonywania słabości, umacniając poczucie własnej wartości ucznia. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu  kształtuje w uczniu odpowiedni stosunek do wykonywanej pracy, wdraża ucznia do pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu zawodowym. Efektywnie pracujący nauczyciel praktycznej nauki zawodu  ma określoną wizję pracy uczniów, stwarza im optymalne warunki zapewniające doskonalenie umiejętności w danym  zawodzie.

Prezentujemy dziś zespół uczniów uczących się zawodu kucharza w „Bistro Kwadrans”.

Ich mentorem jest p. Michał Wejner.

Jesteśmy idealnym miejscem na poranne spotkanie biznesowe, śniadanie, szybki lunch, czy wykwintną kolację. Można też po prostu do nas wpaść ze znajomymi na niezobowiązującą rozmowę i miło spędzić czas.” – tak mówi o Bistro p. Michał.

Miło nam – kadrze nauczycielskiej „Staszica”, że uczniowie wypowiadają się o relacjach między nimi a ekipą „Bistro” z zadowoleniem i aprobatą.

Jednocześnie miło też nam słyszeć, że nasi uczniowie są w „Bistro Kwadrans” doceniani.

Szef Bistro szczególnie wyróżnia uczennice: Patrycję Galińską i Wioletę Wypych oraz ucznia Tomasza Żmudę.

Drodzy Państwo! Zamawiając dania w „Bistro Kwadrans” pamiętajcie, że przygotowują je z pasją, specjalnie dla Was – także kucharze ze „Staszica”.  


Skip to content