poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Sebastian Gwiazdowski – zaprasza na „Tower Triathlon” Bolesławiec 2018Sebastian Gwiazdowski – zaprasza na „Tower Triathlon” Bolesławiec 2018

Zawsze bardzo serdecznie witamy w szkole naszych absolwentów.

Z przyjemnością więc udostępniliśmy szkolny czas absolwentowi Sebastianowi Gwiazdowskiemu. Sebastian to postać barwna i naładowana pozytywnymi emocjami. Spotkania uczniów z Sebastianem to zawsze „ładowanie pozytywne”. W roku 2018 również – jako główny pomysłodawca – organizuje „Tower Triathlon” w pobliskim Bolesławcu nad Prosną. Sebastian świetnie „łapie kontakt” z młodymi ludźmi, podpowiada jak realizować swoje marzenia, że warto w życiu stawiać sobie cele do realizacji, aby mieć frajdę z osiągniętego sukcesu.  Nie siedź bezczynnie, rusz się i działaj !

http://towertriathlon.wixsite.com/towertriathlon

Zapoznajcie się z regulaminem  pokazowego treningu triatlonowego „Tower Triathlon” 2018.
Trenujcie jazdę na rowerze, pływanie i bieganie! Wyzwanie czeka!

1. Trening jest organizowany przez miłośników sportów wytrzymałościowych z terenów powiatu wieruszowskiego. Przy współpracy prywatnych sponsorów .
2. Trening jest dobrowolną, odpłatną formą sprawdzenia swoich umiejętności sportowych na oficjalnym sprinterskim dystansie triatlonowym. Opłata za udział w treningu wynosi  50 zł. Do końca maja 2018 będą przyjmowane zapisy, bądź też do osiągnięcia maksymalnego limitu, który wynosi w tym roku 100 zawodników i zawodniczek.
3. Udział w treningu mogą wziąć osoby które do dnia 2 czerwca 2018 roku będą miały ukończone 18 lat, oraz w dniu treningu przy odbiorze pakietów startowych podpiszą własnoręcznie oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem brania udziału w zorganizowanym treningu „Tower Triatlon”.
4. Na etapie pływackim  nie ma obowiązku używania specjalistycznych pianek neoprenowych, ale jest zakaz pływania nago.
5. Na etapie rowerowym jest zakaz tzw. „draftingu” minimum 7 metrów odległości pomiędzy każdym zawodnikiem, czas wyprzedzania nie dłuższy jak 30 sekund.
6. Nieukończenie wszystkich pętli birgowych nie dyskwalifikuje zawodnika, ale przesuwa automatycznie na koniec klasyfikacji.
7. Na ukończenie całości treningu  jest wyznaczony limit 2 godzin. Jednak na ukończenie poszczególnych konkurencji nie ma limitu czasowego.
8. Start treningu odbędzie się ze startu wspólnego z plaży zalewu.
9. Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym specjalny elektroniczny chip zakładany na kostkę , chip ten należy zwrócić organizatorom niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Na zawodników którzy nie zwrócą, bądź też trwałe uszkodzą chip, zostanie nałożona kara finansowa 30 zł.
10. Etap kolarski odbędzie się na drogach publicznych, gminnych oraz powiatowych. OTWARTYCH!! ruch na tych drogach nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczony albo czasowo wstrzymany.
11. Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie.
12. Na etapie kolarskim jest obowiązek stosowania się do zasad ruchu drogowego , a jazda na rowerze musi odbywać się w kasku rowerowym.
13. Na etapie Kolarskim jest obowiązek posiadania kasków rowerowych (poprawność zapięcia kasków będzie kontrolowana w momencie wprowadzenia rowerów do strefy zmian T1 oraz T2
14. Klasyfikacja panów obejmować  będzie dwa przedziały wiekowe tj.:
-Chłopcy 18-35 lat
-Mężczyźni 35 +
-Panowie 45+
Panie będą sklasyfikowane tylko w jednej kategorii -Kobiety+18
15. Regulamin dostępny na stronie internetowej jest decydującą i ostateczna  forma praw oraz zasad obowiązujących na treningu Tower Triathlon.
16. Organizatorzy nie zwracają pieniędzy raz wpłaconych na poczet zawodów.
17. Zawody odbędą się w Niedzielę 3 czerwca 2017 roku, w Bolesławcu nad Prosną koło Wieruszowa (woj. Łódzkie),start zawodów o godzinie 13:00.
18. Każdy z zawodników, oraz osób biorących udział w zorganizowanym treningu Tower Triathlon zobowiązuje się do nie pociągania do odpowiedzialności karnej za szkody materialne, uszczerbek na zdrowiu bądź też w skrajnym przypadku utratę życia, działaczy, oraz osób związanych z kołem wędkarskim które jest tylko i wyłącznie dzierżawcą zalewu znajdującego się w Bolesławcu przy ul.  Młyńskiej. Dotyczy to dojazdu a także czasu odbywania się pokazowego treningu,  który odbędzie się dnia 3 czerwca 2018 roku w niedzielę.
99. W sprawach niezawartych w regulaminie rozstrzygać będzie główny pomysłodawca zawodów pan Sebastian Gwiazdowski.


Skip to content