poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „HANDLOWIEC 2023 ROKU”ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „HANDLOWIEC 2023 ROKU”

W dniu 22 lutego 2023 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie odbył się  konkurs pt. „Handlowiec 2023 roku”, organizowany cyklicznie już od kilku lat we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Wieruszowie.

Konkurs adresowany był do uczniów klasy 2 i 3 technikum handlowego oraz klasy 2 i 3 szkoły branżowej I stopnia. Pierwszy etap konkursu – to egzamin pisemny, drugi etap – to część  praktyczna z wykonaniem. Zadania konkursowe obejmowały treści z kwalifikacji HAN.01 PROWADZENIE SPRZEDAŻY. Uczniowie mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zdobytymi w trakcie nauki i zastosować je w praktycznym działaniu. Konkurs odbył się na zasadzie próbnego egzaminu zawodowego, którego celem było przybliżenie uczniom sposobu organizacji i przebiegu egzaminu oraz zwrócenie uwagi na to, jakie elementy podlegają ocenie.

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w dniu 13 marca br. w sali konferencyjnej budynku pasywnego ZSP w Wieruszowie. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta Pani Marzeny Piluch-Tyca.

Pani Rzecznik przybliżyła młodzieży tematykę poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Wyjaśniła, że rzecznicy pomagają konsumentom bezpłatnie. Udzielają porad prawnych, pomagają w napisaniu pisma reklamacyjnego lub procesowego. Rzecznik może także wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta lub wstąpić, za jego zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Wszystkie te informacje bardzo zaciekawiły uczestników spotkania, tym bardziej, że każdy z nas na rynku jest konsumentem i dlatego warto znać swoje prawa, by móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Po spotkaniu z Panią Rzecznik wręczono nagrody zwycięzcom konkursu. W tej edycji postanowiono przyznać dwa pierwsze miejsca, ze względu na bardzo podobne wyniki. Dyplomy wraz z nagrodami wręczyła Pani wice-dyrektor Wiesława Ochota.

Wśród finalistów znaleźli się następujący uczniowie:

Miejsce I – Wieterski Artur – z klasy 3 d szkoły branżowej I stopnia

Miejsce I – Błażejewska Emilia z klasy 3 Technikum handlowego

Miejsce II – Pietras Paulina z klasy 3 d szkoły branżowej I stopnia

Miejsce III – Matuszek Patrycja z klasy 3 d szkoły branżowej I stopnia

 Młodzieży dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy wyników.

Opiekunami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych: Wioletta Żywioł i Andrzelina Petalas oraz z Ochotniczego Hufca Pracy Pani Kamila Wróblewska i Pani Karolina Pietrzak.


Skip to content