poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników i absolwentów HP 5-20 w Wieruszowie „Odkrywam swój talent”Rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników i absolwentów HP 5-20 w Wieruszowie „Odkrywam swój talent”

W dniu 18.05.2021r. w świetlicy HP 5-20 w Wieruszowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie. Komisja konkursowa powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi w składzie:

 • Przewodnicząca Komisji: Anna Niedźwiecka, pośrednik pracy MCK w Wieruszowie
 • Sekretarz Komisji: Aldona Hoja-Kozera, doradca zawodowy MCK w Wieruszowie
 • Członek Komisji: Klaudia Działak, wychowawca HP 5-20 w Wieruszowie
  dokonała oceny otrzymanych prac konkursowych oraz wyłoniła 3 miejsca i jedno wyróżnienie.
  Celem konkursu było upowszechnienie kształcenia zawodowego, promowanie kreatywności młodzieży oraz kształtowanie postaw otwartych na rozwój zawodowy. Konkurs miał także na celu rozbudzenie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy, rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno- zawodowej oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.
  Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, prezentacji lub filmu, przedstawiających posiadane przez nich talenty, które mają wpływ na pogłębianie kwalifikacji zawodowych.
           Zwycięską pracę wykonał uczeń klasy III Miłosz Dobrychłop. Wykonana przez Niego prezentacja w programie Power Point, przedstawiała pasję do zawodu strażaka. Miłosz w swojej pracy napisał iż: „ Po zakończeniu nauki zawodu zamierzam kontynuować edukację w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Swoją przyszłość widzę jako zawodowy strażak niosący pomoc potrzebującym”. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komisja jednogłośnie wyłoniła 3 miejsca oraz jedno wyróżnienie:
  I miejsce – Miłosz Dobrychłop
  II miejsce – Roksana Okoń
  III miejsce – Małgorzata Olszowiak
  wyróżnienie – Julia Kizys
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz gratulujemy zwycięzcom, jednocześnie zachęcamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Hufiec Pracy 5-20 w Wieruszowie.

Skip to content