poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Relacja z prac w budynku pasywnym naszej szkołyRelacja z prac w budynku pasywnym naszej szkoły

Projekt  pod nazwą  „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA. 
Relacje z prac przy budowie pasywnego budynku edukacyjnego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie można śledzić na:
https://www.powiat-wieruszowski.pl/prace-przy-budowie-pasywnego-budynku-edukacyjnego-dla-zespolu-szkol-ponadpodstawowych-i-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-wieruszowie.html

..a dziś krótka relacja z pobytu wewnątrz budynku.
Zapowiada się bardzo przyjemny 2021/2022 rok szkolny, w nowych, pięknych pomieszczeniach.
Pozdrawiam- Danuta Urbaś – pedagog szkolny i zapraszam do obejrzenia prezentacji.

kliknij tu:


Skip to content