poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

PROCEDURY  ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJPROCEDURY  ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

PROCEDURY  ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  IM. STASZICA W WIERUSZOWIE

 NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 1. Organizacja trybu pracy biblioteki szkolnej zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli.
 2. Nauczyciele bibliotekarze podczas pracy z czytelnikami powinni nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne.
 3. Uczniowie po wejściu do biblioteki ( czytelni) mają obowiązek zdezynfekować ręce oraz nosić osłonę nosa i ust.
 4. Zgodnie z obowiązującymi  wymogami (https://www.gov.pl/web/rozwoj/bibliotekihttps://www.bn.org.pl/https://gis.gov.pl/) obsługa czytelnika zostaje ograniczona.
 5. Nauczyciele bibliotekarze pracują w bibliotece szkolnej codziennie od 7.30 do 15.00.
 6. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru, katalogów i czasopism.
 7. Obowiązuje ograniczenie liczby użytkowników. Przy stanowisku obsługi mogą przebywać tylko 2 osoby.
 8. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry).
 9. Przyjęte materiały odkłada się  w wydzielone miejsce. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z użytkowania do czasu zakończenia kwarantanny –  2 dni.
 10. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 11. Po przyjęciu książek należy zdezynfekować blat.
 12. Uczeń, który nie ukończył szkoły, a rezygnuje z nauki, ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
 13. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania biblioteki zamieszczane są na stronach:http://zsp.wieruszow.pl/,https://www.facebook.com/Biblioteka.ZSP.Wieruszow/
 14. Z nauczycielami bibliotekarzami można kontaktować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty:biblioteka336@wp.pl 
 15. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania zbiorów, z którymi zarażeni mieli kontakt.

nauczyciele     bibliotekarze:
Halina Paluch
Emilia Brylak-Światłowska

 


Skip to content