poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Procedury Covid-19 na egzaminach maturalnych 2021Procedury Covid-19 na egzaminach maturalnych 2021

Egzamin maturalny ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego) na poziomie podstawowym.
Egzamin maturalny w 2021 r. uznawany jest za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.
Egzamin maturalny –  ważną rolą jaką odgrywa jest fakt, że zastępuje on egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, które w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym.
Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w terminie: 4-20 maja 2021 r., dodatkowym: 1-16 czerwca 2021 r. oraz poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r.
 Z kolei wyniki zostaną opublikowane 5 lipca, a dla osób poprawiających – 10 września 2021 r.
Prosimy o zapoznanie się z głównymi wymaganiami przeprowadzenia egzaminów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji profilaktyki zachowań wobec Covid-19.

>> Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021 (pdf) <<


Skip to content