poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Próbny egzamin zawodowy z części praktycznej w zawodzie sprzedawcaPróbny egzamin zawodowy z części praktycznej w zawodzie sprzedawca

11 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się próbny egzamin zawodowy  z części praktycznej w zawodzie sprzedawca – kwalifikacja  A.18 Prowadzenie sprzedaży do którego przystąpiło czternaście uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  Aby zdać tę część egzaminu uczniowie muszą uzyskać minimum 75%, a na jej wykonanie mają ograniczony czas 150 min. Zadania z części praktycznej dotyczą umiejętności obsługi kasy fiskalnej, wagi elektronicznej, prawidłowo wypełnionej dokumentacji sprzedaży oraz wykonania ekspozycji towarów. Ocenie w tej części egzaminu podlegają również umiejętności prawidłowego liczenia i segregowania gotówki a także zasady bhp i ppoż. na stanowisku sprzedażowym.

Opiekę nad częścią praktyczną egzaminu sprawowały nauczycielki przedmiotów zawodowych  Andrzelina Petalas i Karolina Zaleśna.


Skip to content