poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Próbny egzamin w zawodzie SprzedawcaPróbny egzamin w zawodzie Sprzedawca

W dniu 14 lutego 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie obył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.18 w zawodzie SPRZEDAWCA.

Do części pisemnej egzaminu przystąpiło 14 uczennic klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut, składa się z 40 pytań tekstowych a uczeń, aby zdać egzamin  musi prawidłowo odpowiedzieć na minimum 50% pytań.

Opiekę nad częścią pisemną egzaminu sprawowały nauczycielki przedmiotów zawodowych Pani Andżelina Petalas i Karolina Zaleśna.


Skip to content