poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Problem z narkotykami? Możemy pomóc!Problem z narkotykami? Możemy pomóc!

„Aby żaden uzależniony szukający zdrowienia nie musiał umrzeć, nie mając szansy znalezienia nowej drogi życia.”

Zgłosili się do naszej szkoły przedstawiciele „Anonimowych Narkomanów”, chcąc poinformować osoby szukającymi wsparcia o możliwości skorzystania z udziału w mitingach   (spotykaniach osób uzależnionych). Wszystkie informacje znajdziecie  przez stronę internetową: www.anonimowinarkomani.org

Anonimowi Narkomani (NA) są bez dochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których narkotyki stały się głównym problemem.
Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie na wzajem w pozostawaniu czystymi.
Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak długo je zażywałeś, tylko co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy Ci pomóc.
Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich narkomanów, niezależnie od rodzaju używanych narkotyków lub sposobów ich łączenia. Kiedy przystosowywano do potrzeb NA Pierwszy Krok z literatury Anonimowych Alkoholików, słowo “alkohol” zastąpiono słowem “uzależnienie”, usuwając w ten sposób określenie związane z konkretnym środkiem, co ma oddawać ideę pojmowania uzależnienia jako choroby.
W przynależności do NA nie ma społecznych, religijnych, ekonomicznych, rasowych, etnicznych, narodowych czy płciowych ograniczeń. Nie ma też opłat wpisowych bądź członkowskich. Większość członków regularnie przyczynia się drobnymi sumami do pomocy w regulowaniu wydatków mityngów, przy czym datki te nie są obowiązkowe.
Anonimowi Narkomani wspólnie tworzą proces zdrowienia, budując trwałą sieć wzajemnego wsparcia. Jednym z kluczy do sukcesu NA stała się terapeutyczna wartość jaką niesie współpraca dwóch uzależnionych. Członkowie dzielą się sukcesami i wyzwaniami, pokonując czynne uzależnienie. Prowadzą wolne od narkotyków, twórcze życie, stosując na co dzień zasady 12 Kroków i 12 Tradycji NA. Zasady te są rdzeniem, filarem Programu Anonimowych Narkomanów. Są to:
– przyznanie się do problemu
– poszukiwanie pomocy
– zaangażowana, gruntowna samoobserwacja
– otwieranie się w bezpiecznej, poufnej atmosferze
– zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy oraz
– pomoc tym uzależnionym, którzy chcą powracać do zdrowia.

Łapcie kontakt na  Anonimowych Narkomanów w:

Kalisz:
– Grupa „Tęczowy  Majonez” , Klub „Zdrowie i Trzeźwość”  ul. Hanki Sawickiej 43
– Grupa „Wiosna” Poradnia Zdrowia, ul Lipowa 5
Kępno:
– Grupa „Na czysto” , Stowarzyszenie „Na Kępie” – Mianowice 3D,  telefon kontaktowy: 609 815 100
Ostrów Wlkp.:
– Grupa „Dar Życia”, Klub Abstynenta, ul. Kaliska 55,
– Grupa „To działa” ul. Wrocławska 18


Skip to content