poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Praca sezonowa w kraju i za granicą” – podejmuj rozważne decyzje„Praca sezonowa w kraju i za granicą” – podejmuj rozważne decyzje

Magdalena Strugała – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieruszowie  przeprowadziła zajęcia z zakresu tematycznego: „Praca sezonowa w kraju i za granicą” z uczniami pierwszych, drugich i trzecich klas technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej otrzymali kompleksowe informacje nt. specyfiki pracy sezonowej: kto może ją wykonywać oraz jakie są typy pracy sezonowej. Przeanalizowano również aktualne oferty pracy tymczasowej na lokalnym rynku. Ponadto oprócz zalet pracy sezonowej uczniowie poznali zagrożenia wynikające z podejmowania owego zatrudniania. Teoria poparta przykładami z autopsji  zobrazowała zarys wad i zalet pracy sezonowej. Aktywność oraz zaangażowanie młodzieży w tematykę, odzwierciedliło zainteresowanie pracą wakacyjną, w celu „zasilenia” swojego osobistego budżetu.

Realizowane zajęcia miały  charakter  prewencyjny. Przeprowadzono je w ramach Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi.

Apelujemy do Rodziców o rozważne rozpatrzenie propozycji pracy swoich dzieci (także tych pełnoletnich) za granicą.

www.handelludzmi.eu


Skip to content