poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Poseł Andżelika Możdżanowska gościem naszej szkołyPoseł Andżelika Możdżanowska gościem naszej szkoły

22 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie gościła poseł na Sejm RP – Andżelika Możdżanowska.

W trakcie spotkania podsumowany został szkolny konkurs wiedzy o Sejmie i Senacie, oraz Pani Poseł przeprowadziła niecodzienną lekcję wiedzy o społeczeństwie- na temat funkcjonowania polskiego parlamentaryzmu. Spotkanie dla uczniów jak również dla nauczycieli miało przebieg bardzo emocjonalny. Pani Poseł wspominała lata (2002-2008), w trakcie których pracowała w „Staszicu” jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Dodała, że było to dla Niej jedno z najciekawszych doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych w życiu.

W pierwszej części spotkania organizatorzy podsumowali konkurs, następnie Pani Poseł wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursu.

Oto Oni:

I miejsce: Grzegorz Głowacz z klasy II Technikum Elektrycznego,

II miejsce: Kamil Frączyk  z klasy I Technikum Budowlanego,

III miejsce: Bartosz Górka z klasy IV Technikum Ekonomicznego,

Wyróżnienie: dla ucznia Patryka Zgadzaja z klasy II Technikum Elektrycznego.

Szkolny konkurs wiedzy o „Sejmie i Senacie” pod honorowym patronatem  Pani Poseł  na Sejm RP Andżeliki Możdżanowskiej przeprowadzony został w naszej szkole w dniu 10 marca 2016 r. W konkursie udział wzięło kilkudziesięciu uczniów z klas technikalnych.  Ideą przewodnią konkursu była szczera chęć zainspirowania młodzieży do poszerzenia wiedzy o instytucjach polskiej demokracji – tj. o Sejmie i Senacie. Konkurs miał na celu również zaszczepić ducha patriotyzmu wśród młodych ludzi, którzy w przyszłości poprzez swoje działania będą brać odpowiedzialność za wspólne dobro jakim jest ojczyzna.

W drugiej części spotkania Pani Poseł wcieliła się w rolę nauczyciela i poprowadziła lekcję na temat funkcjonowania mechanizmu polskiego parlamentaryzmu i trybu legislacyjnego w naszym kraju. W trakcje spotkania zachęcała młodzież do angażowania się w sprawy ważne dla państwa i opowiadała o kulisach codziennej pracy poselskiej i funkcjonowaniu Sejmu i Senatu. Uczniowie mieli możliwość swobodnej rozmowy z gościem i zadawania pytań. Poruszane były trudne tematy o sytuacji panującej w kraju i Europie a zwłaszcza o zagrożeniach terroryzmem.

Serdecznie dziękujemy Pani Poseł za spotkanie i zaproszenie nas do Parlamentu.

Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele: Halina Paluch, Krzysztof Gałęza, Maciej Heidt.  Oprawa fotograficzna – Danuta Urbaś.


Skip to content