poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Podpisanie umów patronackich pomiędzy ZSP im. Stanisława Staszica, a firmami Benix i PropartPodpisanie umów patronackich pomiędzy ZSP im. Stanisława Staszica, a firmami Benix i Propart

12.10. 2023 r. podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej podpisane zostały umowy objęcia patronatu na klasami Technikum mechatronicznego przez firmy Benix i Propart. Przedsiębiorstwo Propart reprezentowali – prezes p. Michał Nokiel oraz p. Aleksandra Udała, natomiast Benix – prezes p. Bernard Kaczorowski oraz dyrektor p. Krzystzof Zimny. Umowę podpisali dyrektor ZSP Agnieszka Mazurowska i starosta Powiatu wieruszowskiego p. Stefan Pietras.

Dzięki nawiązaniu współpracy uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Przedsiębiorstwa zadeklarowały chęć organizacji szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów edukacyjnych. Ponadto młodzież będzie miała możliwość odbycia praktyki zawodowei w wyżej wymienionych zakładach pracy.

Liczymy na owocną współpracę, dzięki której uczniowie naszego “mechatronika” zdobędą umiejętności pożądane na rynku pracy oraz rozwiną swoje zainteresowania.


Skip to content