poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – II etapOlimpiada Wiedzy Hotelarskiej – II etap

W dniu 10  stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych  nr 7 w Warszawie, odbył się II etap IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 

Hasło przewodnie olimpiady to:  „WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W HOTELARSTWIE”.

Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Ma ona na celu rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.  Kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stwarzania dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.

Uczennice naszej szkoły Aleksandra Kopacka z IV klasy  Technikum hotelarskiego i Kinga  Siwik z III klasy Technikum hotelarskiego zmagały się  z 80  pytaniami testowymi z zakresu hotelarstwa i turystyki.  Czas na ich rozwiązanie to 90 minut. Z pośród wszystkich uczestników, z całej Polski,  30 osób z najlepszymi wynikami zakwalifikuje się do III etapu Centralnego.

Wyniki poznamy niebawem, zostaną one ogłoszone na stronie www.hotelarskaolimpiada.byd.pl     

Opiekunem uczennic była Jadwiga Kołodziej. 


Skip to content