poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

21 MARCA – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa21 MARCA – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Każdego roku, 21 marca, społeczności na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
To wyjątkowy czas, w którym zwracamy uwagę na te osoby, ich osiągnięcia, wyzwania oraz podkreślamy potrzebę szacunku, akceptacji i integracji w społeczeństwie.

Zespół Downa jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej o podłożu genetycznym.
Osoby z tą niepełnosprawnością mają trzeci egzemplarz chromosomu 21, co wpływa na ich rozwój fizyczny i poznawczy. Pomimo różnych wyzwań, z jakimi się zmagają, przynoszą wiele radości i inspiracji do naszych społeczności.

Celem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa jest podkreślenie praw do godnego życia, edukacji, opieki zdrowotnej oraz pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. To także doskonała okazja do zrozumienia i docenienia ich unikalnych zdolności oraz wkładu w nasze społeczeństwo.

Warto również pamiętać, że Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa to nie tylko jednorazowe wydarzenie, ale również szansa na budowanie trwałej świadomości i akceptacji w społeczeństwie. Poprzez edukację, zrozumienie i otwartość możemy tworzyć bardziej przyjazne i wspierające środowisko dla wszystkich osób, niezależnie od ich cech, umiejętności czy potrzeb.


Skip to content