poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna „Geo- Planeta”Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna „Geo- Planeta”

W dniu 21 listopada 2018 roku jedenaścioro  uczniów z klas I – IV technikum przystąpiło do Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej „Geo- Planeta”. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu geografii regionu, Polski i świata, a jednocześnie ma przyczynić się do popularyzacji i pogłębiania wiedzy geograficznej.

Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań  z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz jednego zadania otwartego. Dziesięć pytań testowych było związanych z wykorzystaniem mapy  topograficznej.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!


Skip to content