poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny oraz konkurs na zdjęcie klasoweObchody Pierwszego  Dnia Wiosny oraz konkurs na zdjęcie klasowe

W związku z wątpliwościami odnośnie wiosennego konkursu fotograficznego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny SU informuje, że organizowany jest konkurs na pomysłowe zdjęcie klasowe w tematyce przedzielonego koloru. Dnia 21. marca klasy ubierają się w dany kolor, lecz zdjęcie można zrobić wcześniej:

– klasy 1 – kolor zielony

– klasy 2 – kolor niebieski/ fioletowy

– klasy 3 – kolor czerwony/ różowy

– klasy 4 – kolor żółty /pomarańczowy

Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest dzień bez pytania w wybranym przez nią terminie.

Wykażcie się kreatywnością i stwórzcie ciekawe zdjęcie!!!

REGULAMIN KONKURSU

Organizator

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Cele konkursu:

1. Integracja między uczniami;

2. Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny.

Przebieg konkursu:

1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu kreatywnego zdjęcia klasowego,

2. Prace muszą spełniać następujące warunki:

– muszą być wykonane podczas trwania konkursu;

– zabronione są wszelkiego rodzaju wulgaryzmy;

– nie mogą obrażać cudzych uczuć i przekonań;

– na zdjęciu muszą być widoczni wszyscy obecni w ten dzień uczniowie danej klasy.

3. Każda klasa może przesłać tylko jedno podpisane zdjęcie na e-maila Samorządu Uczniowskiego su.zspwieruszow1@gmail.com

4. Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i fb

5. Czas trwania konkursu do 21.03.2023r.

6. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną Komisję Konkursową, w której skład wchodzą Dyrektor szkoły Pani mgr Agnieszka Mazurowska, Wicedyrektor ds. dydaktycznychPani mgr Wiesława Ochota, Wicedyrektor ds. wychowawczych Pan mgr Maciej Heidt.

7. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców i przyzna nagrodę za 1. miejsce.

MIŁEJ ZABAWY !!!!!

 


Skip to content