poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

NInA – Narodowy Instytut AudiowizualnyNInA – Narodowy Instytut Audiowizualny

Programy i działania edukacyjne Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA) kierowane do grup szkolnych, a także indywidualnych odbiorców w wieku szkolnym oraz nauczycieli:

Misja i zadania NInA

Narodowy Instytut Audiowizualny już od dekady zajmuje się digitalizacją, rekonstrukcją, archiwizacją i rozpowszechnianiem polskiego dziedzictwa audiowizualnego. W czerwcu 2015 r. NInA świętował dziesięciolecie istnienia oraz otwarcie swojej nowej, zmodernizowanej siedziby, rozszerzając zakres swojej działalności o projekty offline realizowane w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie.

NInA to nowoczesna instytucja kultury, otwarta na użytkowników i ich zmieniające się potrzeby, która swoje działania adresuje zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów, dzieci, młodzieży oraz osób starszych. To żywe, ciągle rozwijające się archiwum kultury audiowizualnej. NInA promuje polskie dziedzictwo audiowizualne w jego wszystkich przejawach, zajmuje się zarówno twórczością uznanych artystów, jak i projektami debiutantów czy twórczością amatorską.

Projekty internetowe

Stałym elementem działalności NInA są liczne projekty online, z których część została opracowana specjalnie z myślą o uczniach i nauczycielach. Atutem tego typu działań jest ich szeroka dostępność oraz wysoka jakość udostępnianych treści. Projekty internetowe NInA kierowane są do szerokiego grona odbiorców: od grup przedszkolnych po młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

Ninateka Edu (www.ninateka.pl/edu)

Ninateka (www.ninateka.pl) to multimedialna biblioteka treści audiowizualnych, za pośrednictwem której NInA udostępnia filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe – łącznie jest to ponad 5 500 materiałów (zbiór stale się rozrasta), z czego 98 % udostępniane jest nieodpłatnie.

Konto EDU w Ninatece to opcja kierowana do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiająca nieodpłatny dostęp do zasobów Ninateki, które w tym przypadku pogrupowane są według etapów oraz przedmiotów nauczania. Dodatkowo nauczyciele zyskują dostęp do scenariuszy zajęć, opracowanych przez specjalistów – praktyków w danej dziedzinie, które stanowią wskazówkę dla tych, którzy szukają podpowiedzi jak korzystać z materiałów audiowizualnych w szkole. W Ninatece znajdują się także filmy oraz korespondujące z nimi scenariusze zajęć Muzykoteki Szkolnej (www.muzykotekaszkolna.pl), serwisu stymulującego zainteresowanie muzyką, szczególnie muzyką poważną wśród dzieci i młodzieży, a także internetowy pakiet lekcji filmowych EKRAN 2.0 – opracowany wspólnie z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej zestaw multimedialnych zajęć zawierających prezentacje, fragmenty filmów i scenariusze lekcji, które mogą być wykorzystywane na zajęciach wychowawczych, podczas języka polskiego, wiedzy społeczeństwie, wiedzy o kulturze. Założenie bezpłatnego konta EDU wymaga rejestracji i jego weryfikacji przez pracowników NInA.

W Ninatece znajdują się również kolekcje specjalne poświęcone twórczości Wojciecha Kilara, Andrzeja Panufnika, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Witolda Lutosławskiego, a także kolekcja Archiwa transformacji’ 89, zawierająca archiwalne nagrania kuluarowych rozmów towarzyszących obradom Okrągłego Stołu.

Internetowy Polski Słownik Biograficzny (www.ipsb.nina.gov.pl)

iPSB to internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Polską Akademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności od roku 1935. Oprócz biogramów z PSB w serwisie NInA znajdują się też materiały multimedialne prezentujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci. wydawcą Polskiego Słownika Biograficznego była Polska Akademia Nauk, obecnie jest to wydawnictwo wspólne Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Polskim Słowniku Biograficznym znajdują się ułożone w porządku alfabetycznym życiorysy królów, książąt, polityków, wodzów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, ludzi teatru i filmu, uczonych, sportowców, duchownych i świętych, postaci pierwszoplanowych, mniej znanych, a czasem zupełnie zapomnianych. Wszystkie te artykuły wchodzą ze sobą w rozmaite związki, wzajemnie się uzupełniają i oświetlają, ukazując przeszłość z coraz to nowej perspektywy – tak z punktu widzenia osób działających w dawnych latach i dawnych wiekach, jak z punktu widzenia najnowszych ustaleń nauki.

Autorami haseł są specjaliści z kraju i zagranicy (ogółem ok. 4,5 tysiąca osób), niejednokrotnie poświęcający danej postaci wiele lat swych badań i zaopatrujący opracowany przez siebie życiorys w bogatą dokumentację źródłową. Życiorysy pisane są w sposób skondensowany, maksymalnie konkretny i obiektywny; nieraz ukazują one tak fascynujące losy ludzkie, że można mówić o pasjonującej opowieści – obyczajowej, przygodowej, bądź awanturniczej.

Muzykoteka Szkolna (www.muzykotekaszkolna.pl)

Muzykoteka Szkolna to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.

Jest to wciąż rozbudowywane innowacyjne narzędzie edukacyjne, o wysokim poziomie merytorycznym, opracowywane przez zespół ekspertów, pedagogów i muzykologów. Zawiera teksty dotyczące poszczególnych epok i zjawisk w muzyce, biogramy i rysunki twórców, definicje pojęć i gatunków oraz opisy i prezentacje  instrumentów, wreszcie obszerną bazę utworów audio i wideo. Ważny dział praktyczny budują scenariusze lekcji, nauka nut i fraszki na fortepian oraz interaktywne gry dla najmłodszych.

Serwis dostarcza także informacji na temat aktualnych wydarzeń muzycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży. Zawartość serwisu pozwala na samodzielny, twórczy i krytyczny dobór treści nauczania, a dostępny zestaw materiałów pomaga uczniom usytuować pewne zjawiska z dziedziny muzyki w szerszym kontekście kulturowym i historycznym oraz odkrywać muzykę w nowy i niestandardowy sposób – przy pomocy zmysłów, zabawy i eksperymentu.

Edukacyjny program stacjonarny w siedzibie NInA

W maju 2015 r. miało miejsce otwarcie nowej siedziby NInA, które skutkuje przemianą instytucji w otwarte dla wszystkich centrum kultury audiowizualnej, miejsce, w którym można nie tylko uczestniczyć w różnorodnych warsztatach, koncertach czy wystawach, ale także realizować własne pomysły i projekty. NInA przygotował także atrakcyjny program edukacyjny kierowany do grup zorganizowanych: przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych i nauczycieli. Oferta ta będzie stale poszerzana.

Grupy przedszkolne oraz klasy szkół podstawowych zapraszamy na warsztaty w ramach Akademii Dzieci. Jest to środowy cykl spotkań, poświęcony zagadnieniom związanym z powstawaniem filmu, muzyki, zjawiskami dotyczącymi kultury internetowej, a także cyfrowym archiwom i bezpieczeństwem poruszania się w cyfrowym świecie. Warsztaty dostosowane są do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Projekt realizowany jest w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji Orange. Uczniów szkół średnich zapraszamy na Maturę z NInA – serię wykładów (dla grup zorganizowanych) oraz warsztatów (dla osób indywidualnych), przygotowujących do egzaminu maturalnego w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury. NInA ma w swojej ofercie także spotkania dla rodziców i seniorów czy warsztaty międzypokoleniowe.

Udział we wszystkich zajęciach jest nieodpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.nina.gov.pl.


Skip to content