poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Nie ma śmieci – są surowce”„Nie ma śmieci – są surowce”

15 września 2017 roku wyznaczone klasy (w tym także uczestnicy  OHP z Wieruszowa) wzięli udział w 24. akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało: ,,Nie ma śmieci – są surowce’’.

Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i spostrzeżenie ich surowcowego potencjału, a także zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie selektywnej zbiórki.

W tym roku wychowankowie w ramach akcji ,,Sprzątanie Świata’’ zorganizowali zbiórkę oraz zadbali o ład i porządek terenu wokół Hufca Pracy. Od godzin porannych uczniowie z Id i Is ZSZ pod opieką nauczyciela ZSP – Sławomira Stojeckiego i wychowawców z Hufca Pracy, dzielnie pracowali przy pracach porządkowych wokół naszego budynku.

Sprzątanie przebiegało w wesołej atmosferze. Udział w tego rodzaju akcjach bywa niejednokrotnie pierwszym  krokiem młodzieży na drodze do świadomego i ekologicznego stylu życia. Uczniowie byli zadowoleni z  efektu swojej pracy.

Bardzo ważne jest, aby każdy z nas był świadomy, jaki ma wpływ na środowisko naturalne. Powinniśmy unikać tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne dobrze jest oddawać innym – potrzebującym, którzy z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę oddajmy do segregacji. Szanujmy zasoby środowiska.


Skip to content