poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Matura 2021Matura 2021

Trwają egzaminy maturalne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.
„Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny (praca ma liczyć co najmniej 250 słów). Mieli wybór między napisaniem rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów a analizą tekstu poetyckiego.
W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie, tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu).
Pierwszy z tematów rozprawki brzmiał: „Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury”. W arkuszu egzaminacyjnym zacytowano fragment opowiadający o tym, jak młody Stanisław Wokulski porzuca pracę w winiarni Hopfera i rozpoczyna studia jako wolny słuchacz.
Drugi z tematów rozprawki brzmiał: „Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury”. W arkuszu zacytowano fragment opisujący Łódź jako żywioł czy istotę żywą.
W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. W tym roku trzeba było zinterpretować wiersz Beaty Obertyńskiej „Strych”.
Udostępniamy  dwie relacje poegzaminacyjne ze strony www.tugazeta.pl 
oraz treść i rozwiązania prac z języka polskiego i matematyki.

Zdjęcie wiersza i jego autorki:
https://www.eska.pl/news/beata-obertynska-matura-z-polskiego-2021-analiza-wiersza-strych-aa-xyJm-vnke-gDHQ.html

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-matura-2021/news-matura-2021-arkusze-cke-i-rozwiazania-z-jezyka-polskiego,nId,5210380

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-matura-2021/news-matura-2021-z-matematyki-zobacz-arkusze-i-rozwiazywanie-zada,nId,5212583


Skip to content