poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Mamy problem, gdy internet jest dominującą i jedyną czynnością w życiu nastolatkaMamy problem, gdy internet jest dominującą i jedyną czynnością w życiu nastolatka

Podczas trwania normalnego trybu pracy szkoły- jednym z poważnych powodów absencji uczniów jest angażowanie się w gry internetowe (przeciągające się gry, zarwane noce, odsypianie do południa).
Nauka zdalna jeszcze bardziej przyczynia się do takiego stanu rzeczy – no bo teraz masz komputer cały czas w zasięgu ręki i zawsze możesz powiedzieć: „uczę się”.

O nadużywaniu Internetu nie decyduje sama ilość czasu spędzanego w sieci.

Niektórzy mogą spędzać w Internecie wiele godzin i nie ma to negatywnego wpływu na ich życie. O tym, czy można mówić o nadużywaniu lub wręcz uzależnieniu, decyduje to, czy Internet jest dominującą i jedyną czynnością w życiu nastolatka, czy przyczynia się do zaniedbywania innych aspektów życia oraz czy czas i intensywność korzystania z sieci wymyka się spod kontroli.
Występuje tu analogia do innych uzależnień od czynności.
„ Siecioholizm” objawia się tym, że:
– spędzasz  przy komputerze coraz większą ilości czasu kosztem innych zainteresowań,
– zaniedbujesz obowiązki rodzinne i szkolne z powodu aktywności w Internecie,
– pojawiają się konflikty rodzinne związane z komputerem,
– kłamiesz na temat ilości czasu spędzanego w Internecie,
– reagujesz rozdrażnieniem lub nawet agresją, gdy korzystanie z komputera jest utrudnione lub niemożliwe.

Ważne jest, aby pamiętać, że nadmierne korzystanie z Internetu to zazwyczaj jedynie wierzchołek góry lodowej. Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, u jego podłoża najczęściej leżą bardziej złożone i kompleksowe problemy życiowe. Przyczynami „siecioholizmu” mogą być niepowodzenia szkolne, odrzucenie przez grupę rówieśniczą, konflikty w rodzinie.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku nastolatków problemy z komputerem splatają się z przechodzeniem trudnego wieku dorastania. Jest to dla każdego młodego człowieka okres pełen napięć, w którym kształtuje się jego indywidualna tożsamość, narasta bunt wobec rodziców, a ważną rolę odgrywa grupa rówieśnicza. 
Na koniec warto podkreślić, że rozwiązaniem problemów nie może być izolowanie młodzieży od komputera. W dzisiejszym świecie odwrót od Internetu nie jest ani możliwy, ani pożądany. Globalna sieć stanowi narzędzie pracy, komunikacji, rozrywki i zdobywania wiedzy. W naprawieniu sytuacji nadużywania Internetu –  celem nie powinno być dążenie do internetowej „abstynencji”, lecz doprowadzenie do tego, by uczeń mógł sam w pełni kontrolować sposób korzystania z sieci i jego efektyInternet powinien przynosić Mu korzyści, a nie szkody.

Myśl przewodnia: https://www.edukacja.fdds.pl/
obrazek: https://www.webmania.pl


Skip to content