poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs z j. angielskiego ‘Forget-Me-Not’ dla Szkoły Branżowej I stopniaKonkurs z j. angielskiego ‘Forget-Me-Not’  dla Szkoły Branżowej I stopnia

Serdecznie zapraszam do udziału w  OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘FORGET-ME-NOT’ dla  szkół branżowych I stopnia.

Konkurs został przygotowany w oparciu o materiały zawierające: współczesne piosenki angielskie, sentencje oraz krótkie opowiadania. Wszystkie materiały potrzebne do nauki zgromadzone są w jednym miejscu: na stronie internetowej www.filotimo.pl w zakładce MATERIAŁY. Pytania konkursowe sprawdzają stopień opanowania wyłącznie przedstawionej tam partii materiału i są bardzo zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Dzięki temu, wszyscy uczniowie będą mieli szansę spróbować swoich sił.

Uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają cząstkowe oceny  celujące z j. angielskiego a w przypadku uzyskania znaczącego wyniku konkursu, mogą liczyć na podniesienie oceny końcowo rocznej o jeden stopień.

Konkurs odbędzie się w dn. 21. 04. Lub 22. 04. 2021 – do wyboru przez nauczyciela pełniącego funkcję szkolnego koordynatora; w formie tradycyjnej (w naszej szkole ) lub  online – również do wyboru.

Chętnych proszę o zgłoszenie  do dnia 15.03.21

Zgłoszenie przesłać przez dziennik lub Teamsa na nazwisko nauczyciela: AGATA DAMASIEWICZ lub na maila: damasiewiczagata@gmail.com

Wzór zgłoszenia :

Zgłaszam chęć udziału w konkursie,

Imię:

Nazwisko:

Klasa:

 Zakres tematyczny obejmuje znajomość materiału umieszczonego na stronie internetowej: www.filotimo.pl w zakładce MATERIAŁY. Pytania konkursowe są ułożone w oparciu o umieszczone tam opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie  Poszczególne teksty są zaopatrzone w szczegółowe objaśnienia i przydzielone wg stopnia trudności odpowiednio dla klas: IV, V-VI i VII-VIII szkoły podstawowej oraz I-III szkoły branżowej I stopnia. Pytania konkursowe obejmują: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, zadania na dobieranie oraz typu prawda-fałsz) i zadania otwarte (z luką oraz zadania krótkiej odpowiedzi). Za odpowiedź poprawną przyznaje się 1 lub 2 punkty, natomiast za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi – 0 pkt.

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczniów oraz wpłata na konto Organizatora kwoty 10 zł 50 gr od ucznia.

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Filotimo z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 25/6; 20-554 Lublin

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną przedstawione po zebraniu minimalnej liczby uczestników konkursu.


Skip to content