poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs o tytuł „Supertechnika Mechatronika”Konkurs o tytuł „Supertechnika Mechatronika”

W dniu 24.03.2023 uczniowie naszej szkoły Kacper Zawada  (kl. IV Ttg) oraz Tobiasz Sadowy (kl. IV Ttg) pod opieką pana Mariusza Gierza uczestniczyli X Międzywojewódzkim Konkursie o tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs odbył się   w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, a udział w nim wzięli przedstawiciele techników mechatronicznych z całej Polski.  Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat mechatroniki wśród młodzieży uczącej się w technikum mechatronicznym oraz pogłębienie i poszerzenie wiadomości z zakresu przygotowania zawodowego uzyskanego w trakcie kształcenia.

Nasi uczniowie po części teoretycznej, w której zmierzyli się z pytaniami z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki, rywalizowali w parach zmagając się z częścią praktyczną, gdzie programowali sterowniki PLC, montowali układy elektropneumatyczne oraz rysowali schematy elektryczne.

Po podliczeniu punktów okazało się, iż uplasowali się na miejscu V.  Gratulujemy Kacprowi  i Tobiaszowi wiedzy i umiejętności oraz dziękujemy za wielkie zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły.


Skip to content