poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocnąKonkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną

Otrzymaliśmy zaproszenie Wieruszowskiego Domu Kultury do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. Znając i podziwiając niejednokrotnie Wasze prace ręczne wykonane przeróżnymi technikami (tasiemki, cekiny, itd., itd……) zachęcamy gorąco do rozpoczęcia przygotowań. Akurat  pozostał miesiąc czasu, aby spokojnie wykonać ozdobę.
Prace można składać w bibliotece szkolnej u p. Haliny Paluch. Zapraszamy gorąco! Dołączamy także pdf z kartą zgłoszenia.

Regulamin konkursu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną:

 1. Organizatorem konkursu jest Wieruszowski Dom Kultury (ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów).
 2. Konkurs na charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z Powiatu Wieruszowskiego.
 3. Cele konkursu:
  – pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
  – kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności manualnych, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.
 4. Przedmiotem konkursu jest wisząca ozdoba wielkanocna – przestrzenna lub płaska, wykonana dowolnymi technikami, posiadająca jak najmniej elementów gotowych. Ozdoba przeznaczona do dekorowania okien, drzwi, drzewek. Wielkość dowolna.
 5. Kategorie konkursowe
  Konkurs przewiduje podział na kategorie wiekowe:
  – dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców), dzieci z klas I-III, – dzieci z klas IV-VI, pozostali uczniowie szkół podstawowych/gimnazjalnych i średnich.
  Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.
 6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 14 w Wieruszowskim Domu Kultury do dnia 22 marca 2018r.
  Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.
 7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać miejsc  i wyróżnień w danej kategorii. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Wielkanocnego w Wieruszowskim Domu Kultury w dniu 24 marca 2018 roku o godzinie 12.00 Prace konkursowe będzie można odebrać w dniu Jarmarku Wielkanocnego.
 9. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie WDK. Uczestnik wyraża także zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Karta zgłoszenia – konkurs na ozdobę wielkanocną (pdf)


Skip to content