poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs fotograficzny: „Czysta woda wokół nas”Konkurs fotograficzny: „Czysta woda wokół nas”

Zachęcam serdecznie uczniów pasjonujących się fotografią do udziału w konkursie.
Udzielę wszelkich informacji i wspólnie przygotujemy się do konkursu.
Pedagog szkolny: Danuta Urbaś

Powszechnie uważa się, że życie powstało w wodzie. Zbiorniki wodne tworzą małe i duże ekosystemy dla zwierząt i roślin, wpływają na środowisko, a nawet klimat. Sami składamy się w dużej części z wody i jest nam ona potrzebna do życia jak … woda.
Przyjrzyjcie się rzekom, stawom, jeziorom w Waszej okolicy. Odkrywajcie bogaty i piękny świat roślin i zwierząt, który istnieje dzięki nim.
I pamiętajcie, że woda zanieczyszczona przestaje byś źródłem życia.
A więc w drogę! I koniecznie zabierzcie ze sobą aparaty fotograficzne!!!
UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich.
Organizator dopuszcza tylko prace wykonane indywidualnie
CELE KONKURSU: upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i zmianach w niej, zachodzących zwrócenie uwagi na bogactwo walorów przyrodniczych w naszym otoczeniu, propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne, promocja młodych talentów.
TEMATYKA KONKURSU:
Woda – źródło życia i różnorodności
ZASADY UCZESTNICTWA
· Pracę proszę przesyłać na adres CZP nr 3 w Łodzi w formie odbitek
fotograficznych w formacie 20×30 cm oraz w formie elektronicznej
na załączonej do odbitek płycie CD.
Zgłoszenie do konkursu następuje po dostarczeniu wypełnionej
karty zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem.
· Nadesłanie odbitek prac wraz z plikami elektronicznymi
równoznaczne jest ze zgodą na publikację na stronach Centrum
Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi.
· Prace papierowe muszą być opisane na odwrocie – nr zdjęcia, imię,
nazwisko, tytuł, szkoła, klasa, telefon kontaktowy, e-mail.
· Pliki na płycie proszę nazywać wg następującego klucza:
imie_nazwisko_lat_nr_zdjęcia .jpg
np. jan_nowak_12_1.jpg
UWAGA: Prace nadesłane tylko w formie elektronicznej nie będą
oceniane.
TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC:
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć
do dnia 12 października 2018 r. na adres organizatora
Konkursu:
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 3,
94-043 ŁÓDŹ, UL. OLIMPIJSKA 9
OCENA PRAC:
Prace ocenione zostaną przez komisję powołaną przez organizatora.
Komisja przy ocenie brać będzie pod uwagę tematykę prac, formę
wykonania, poziom artystyczny, ogólną koncepcje, oryginalność
prac.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 r.
Nagrody zapewniają organizatorzy.
INNE POSTANOWIENIA:
Konkurs kończy wystawa, której otwarcie nastąpi po wręczeniu
nagród laureatom.

Regulamin konkursu fotograficznego „Czysta woda wokół nas” (pdf)


Skip to content