poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie  Wyborczym „Wybieram wybory”

25 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się pierwszy – szkolny etap IV edycji konkursu „Wybieram wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Do rywalizacji na etapie szkolnym drogą elektroniczną zgłoszonych zostało 16 uczniów.

Konkurs „Wybieram wybory” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, a także propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym

I etap konkursu polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań oraz trzech propozycji odpowiedzi do każdego z nich. Czas pracy wynosił 40 minut. Wyniki etapu szkolnego ogłoszone zostaną 13 marca br. na stronach internetowych poszczególnych delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu pieczę sprawowała Pani Komisarz Wyborczy Katarzyna Jasionek z Sieradza oraz nauczyciele: Krzysztof Gałęza i Maciej Heidt

Wszystkim uczestnikom IV edycji konkursu „Wybieram Wybory” dziękujemy za udział i życzymy jak najlepszych wyników.


Skip to content