poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Finał konkursu „Handlowiec i Konsument”Finał konkursu „Handlowiec i Konsument”

We wtorek 31 marca br. odbył się finał pierwszego międzyszkolnego konkursu „Handlowiec & Konsument” organizowanego we współpracy naszej szkoły z Ochotniczym Hufcem Pracy w Wieruszowie. Sześć uczestniczek konkursu, które we wcześniejszych etapach zdobyło najwięcej punktów, wykonywało ćwiczenie praktyczne zbliżone do tego, jakie wykonują uczniowie w ramach części praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacji A.18, w połączeniu z przeprowadzeniem rozmowy sprzedażowej. W rolę klientów sklepów obsługiwanych przez uczestniczki konkursu wcielili się członkowie komisji: pracownicy OHP, a także Pani Stefania Spólna prowadząca Księgarnię „NOWA” w Wieruszowie – pracodawczyni jednej z uczestniczek konkursu.

W zmaganiach konkursowych po zsumowaniu punktów z wszystkich etapów uczestniczki zajęły następujące miejsca:

  1. Patrycja Duchnik z klasy drugiej szkoły zawodowej ucząca się w zawodzie sprzedawca z łączą liczbą punktów 238
  2. Monika Górecka z klasy trzeciej technikum handlowego z łączną liczbą punktów 236
  3. Jagoda Włodarek z klasy drugiej szkoły zawodowej ucząca się w zawodzie sprzedawca z łączną liczbą punktów 235
  4. Karina Wróbel z klasy trzeciej technikum handlowego z łączną liczbą punktów 232
  5. Andżelika Kuźbik z klasy trzeciej szkoły zawodowej uczącą się w zawodzie sprzedawca z łączną liczbą punktów 228
  6. Sylwia Kuźbik – Zimoch z klasy trzeciej szkoły zawodowej ucząca się w zawodzie sprzedawca z łączną liczbą punktów 227.

Jak widać po liczbie zdobytych punktów poziom konkursu był bardzo wyrównany a o zajęciu poszczególnych miejsc decydowały niewielkie różnice w punktacji.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestniczkom wręczyli: Małgorzata Karkoszka – wicedyrektor szkoły oraz Mieczysław Borkowski – komendant hufca pracy.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie w organizacji konkursu, sponsorowanie nagród oraz za trud pracy dydaktyczno – pedagogicznej w przygotowanie praktyczne uczennic zasadniczej szkoły zawodowej w ramach nauki zawodu sprzedawcy, pracodawczyniom:

  • Pani Bożenie Świtek ze sklepu „Wszystko dla dziecka” w Wieruszowie,
  • Pani Lucynie Świsulskiej z drogerii „Nasza” w Wieruszowie,
  • Pani Małgorzacie Urbańskiej ze sklepu wielobranżowego „Chata Polska” w Wieruszowie,
  • Pani Stefanii Spólnej z księgarni „Nowa” w Wieruszowie.

Wszystkim uczestniczkom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy osiągniętych wyników! Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie za rok, gdyż planujemy kontynuację tego ciekawego przedsięwzięcia.

Organizatorki konkursu: Barbara Howis, Wioletta Żywioł


Skip to content