poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dzień Patrona szkoły 2018Dzień Patrona szkoły 2018

W dniu 23 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona szkoły.
W tym roku uroczyście świętowaliśmy uzyskanie tytułu „Srebrna szkoła 2018”.

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez dobrą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. Warto się tym sukcesem pochwalić na oficjalnych stronach internetowych szkół, bo tam przecież zaglądają przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów i ich rodzice.

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami, następujące szkoły mają prawo używać w 2018 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2018 i związanego z tym graficznego znaku jakości.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem uhonorowała najlepsze uczennice i uczniów.

Typując Ich do wyróżnienia – pod uwagę wzięto jako główne – trzy kryteria:
– zdawalność egzaminów z kwalifikacji zawodowych,
– średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
– udział w konkursach, olimpiadach
– wyniki w zawodach sportowych

Przyznano tytuły:

Najlepsza uczennica w zawodzie technik handlowiec: Paulina Gaj z klasy IV Technikum Handlowego.

Najlepsza uczennica w zawodzie technik hotelarz: Kinga Siwik z klasy  IV Technikum Hotelarskiego.

Najlepszy uczeń w zawodzie technik mechatronik: Mariusz Sokołowski z klasy IV Technikum Mechatronicznego.

Najlepszy uczeń w zawodzie technik mechanik: Andrzej Wypych z klasy IV Technikum Mechanicznego.

Najlepszy uczeń w zawodzie technik elektryk: Grzegorz Głowacz z klasy IV Technikum Elektrycznego.

Najlepszy uczeń w zawodzie technik ekonomista oraz najlepszy uczeń w zakresie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz najlepszy uczeń z geografii:
Tomasz Olszowiak z klasy III Technikum Ekonomicznego.

Najlepszy uczeń w zawodzie technik budownictwa a zarazem najlepszy matematyk i fizyk szkoły – Mariusz Myszor  z klasy IV Technikum Budowlanego, laureat olimpiad, konkursów i stypendysta Premiera RP.

Najlepszy uczeń  w zawodzie technik logistyk oraz zwycięzca Konkursu szkolnego z wiedzy o Stanisławie Staszicu: Michał Brząkała z klasy II Technikum Logistycznego.

Najlepszy uczeń w zawodzie technik informatyk: Dawid Morka z klasy IV Technikum Informatycznego.

Najlepsza uczennica w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielskim: Natalia Piwowar z klasy IV Technikum Informatycznego.

Najlepsza uczennica w zakresie wiedzy z języka polskiego: Karolina Karsznia z klasy IV Technikum Budowlanego.

Najlepsze sportsmenki  szkoły: Karolina Walacik z klasy I Technikum Logistycznego i Klaudia Kopis  z klasy III Technikum Logistycznego.

„Staszic” nie byłby „Staszicem” gdyby w uroczystości szkolnej miało zabraknąć uczniowskich żartów i salw śmiechu.
W ten zimowy dzień pozytywne fluidy wzięły się- jak to często w szkole bywa z żartów i dowcipów o nauczycielach. No cóż, autorytet nauczyciela  w dużej mierze zależy od tego czy potrafi z dystansem i poczuciem humoru wysłuchać tego, co myślą o nim  uczniowie.

Hmm, program ten był tak świetnie pomyślany, że wręcz w niektórych  nauczycielskich głowach zagościła myśl: „Szkoda, że o mnie nic o mnie nie powiedziano”.
Ależ nic straconego, okazji ku temu zapewne będzie sporo! Ciała Pedagogiczne dziękują za to, że  w uczniowskich żartach brak jest złośliwość, wręcz przeciwnie, czuje się tą jakże ważną więź sympatii pomiędzy belframi a szkolną bracią.

Przecież historia naszej szkoły ma w sobie wiele ciekawych indywidualności nauczycielskich, które na zawsze zapisały się w pamięci uczniów swoimi żartami, specyficznym sposobem bycia i sympatii dla uczniów.

Serdecznie dziękujemy polonistom: Ewelinie Heidt i Norbertowi Junke. To pod Ich opieką powstał świetny program, w którym zagrali:
Piotr Wojciechowski, Aleksandra Tomczyk  i Karolina Bylicka z klasy I Technikum Logistycznego, Sebastian Owczarek  z klasy III Technikum Logistycznego, Artur Janas z klasy III R, Hubert Owczarski i Adam Cyga z klasy II Technikum Budowlanego, Jakub Jaśniak z klasy II Technikum Informatycznego.
Uroczystość prowadzili: Sandra Augustyniak z klasy IV Technikum Budowlanego i Patryk Zgadzaj z klasy IV Technikum Elektrycznego.

Dziękujemy za przybycie na naszą uroczystość p. Marcie Siubijak, reprezentującej starostwo powiatowe i p. Mieczysławowi Borkowskiemu – komendantowi Hufca OHP.

Relacja z uroczystości na łamach lokalnej prasy:

http://www.tugazeta.pl/1,swieto-ze-srebrna-tarcza-w-tle,30533.html


Skip to content