poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dzień Edukacji Narodowej :)Dzień Edukacji Narodowej :)

Rada  Pedagogiczna, pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie składają serdeczne podziękowania swoim uczennicom i uczniom – za kwiaty, uśmiech i życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Szczególne podziękowania dla uczestników szkolnego przedstawienia (świetny popis kabaretowy) , za humorystyczne ukazanie  przeróżnych sytuacji w relacjach uczeń – ciało pedagogiczne.)

Dziękujemy: Sandrze Kasprzak, Monice Melkowskiej, Weronice Malik, Wiktorii Małys, Marcie Kowalińskiej,  Wojciechowi Perkiewiczowi, Maciejowi Hoffmannowi, Adamowi Cyga, Hubertowi Owczarskiemu, Adrianowi Michalskiemu, Szymonowi Musiałowi, Jakubowi Jaśniakowi, Patrykowi Juszczakowi.

Uroczystość prowadzili: Agnieszka Melkowska i Patryk Zgadzaj.

Oprawa muzyczna: Mateusz Kruszczyński, Mikołaj Fischer.

Figle szkolnych kabareciarzy wsparli artystycznie: mgr Ewelina Heidt i Norbert Junke.
Dziękujemy za życzenia, które otrzymaliśmy od Cechu Rzemiosł Różnych i Hufca OHP, Rady Rodziców i Starostwa Powiatowego.

Nagrodę starosty wieruszowskiego otrzymały: dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem i nauczycielka Technikum Budowlanego Beata Królikowska.  Przypomnijmy, że ostatnie lata pracy mgr inż. Beaty Królikowskiej to wytężona praca, która pozwoliła uczniom naszej szkoły na sięgnięcie czołowych rezultatów wojewódzkich jak i krajowych.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:
wicedyrektor d/s dydaktycznych Alina Kijak, wicedyrektor d/s wychowawczych Małgorzata Karkoszka, mgr Agnieszka Mazurowska, mgr Agata Damasiewicz, mgr Karolina Zaleśna, mgr Halina Paluch, mgr Jadwiga Kołodziej, mgr Ewelina Heidt, mgr Urszula Tęcza, mgr Danuta Urbaś, mgr inż. Paweł Moska, mgr Sławomir Stojecki, mgr Krzysztof Gałęza, mgr inż. Radosław Światłowski.    

Dziękujemy serdecznie za przybycie emerytowanym nauczycielom i emerytowanym pracownikom obsługi szkoły.

Zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą nauczycieli powiatu wieruszowskiego, zamordowanych podczas II wojny światowej oraz nauczycieli tajnego nauczania. Tablica jest wyrazem szacunku i uznania władz samorządowych i środowiska nauczycieli – dla ludzi, którzy z narażeniem życia krzewili oświatę i miłość do Ojczyzny.


Skip to content