poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Diagnozowanie nauczania zdalnego w I półroczu 2020/2021 – wyniki ankietDiagnozowanie nauczania zdalnego w I półroczu 2020/2021 – wyniki ankiet

Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest prowadzenie działań diagnostycznych – w tym diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów  oraz barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły( zdalnej szkoły).

Zaprosiłam uczniów, nauczycieli ​i rodziców do wypełnienia anonimowych ankiet na temat  nauki zdalnej, samopoczucia psychicznego i fizycznego – w tym trudnym czasie oraz przedstawienia punktu widzenia każdej z tych grup:
http://zsp.wieruszow.pl/prosba-do-uczniow-rodzicow-nauczycieli-o-wypelnienie-anonimowej-ankiety-do-7-lutego-2021/

Wyniki ankiet pokazują, że zarówno uczniowie ​jak i nauczyciele odczuwają zmęczenie psychicznie realizacją zdalnego nauczania.​
Do tego u wielu osób nasilają się problemy zdrowia fizycznego – bóle kręgosłupa, oczu (pogorszenie widzenia).​ Wzajemne relacje uczeń- nauczyciel nie odbiegają znacznie od tych,  jakie obserwujemy w szkole ​ w normalnym trybie pracy.​ Brakuje jednak bezpośrednich relacji, kontaktu wzrokowego, spotkań i rozmów w salach lekcyjnych, na korytarzach szkolnych…

Opracowane wyniki ankiet zostały omówione na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej i ujęte w trzech punktach:
 – ze względu na higienę zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów i nauczycieli należy bezwarunkowo przestrzegać czasu trwania lekcji i w miarę możliwości skracać do 35 minut (końcowe 10 minut z 45 minutowej  lekcji nauczyciel może być  do indywidualnej dyspozycji uczniów, którzy chcą jeszcze o coś zapytać, skonsultować),​
– wykorzystywać jak najwięcej metod aktywizujących (przyswajalność materiału bez interakcji jest słabsza),
 – przedyskutować z uczniami na lekcjach: Jakie Ich zdaniem metody i formy pracy na lekcji są najskuteczniejsze i jakie chcieliby realizować ?
– wspólnie z uczniami opracować takie formy sprawdzania wiedzy, aby brak pewności, czy uczniowie wykonują zadania samodzielnie, nie był jednym z głównych problemów  w pracy nauczyciela,
– być wyczulonym na uczniów sygnalizujących osamotnienie, zmęczenie psychiczne, problemy w sytuacji rodzinnej.
Poczucie zamknięcia i izolacja w pokoju jest  emocjonalnie niedobra, może prowadzić do apatii, zaniku motywacji i radości.

Nauczyciele zapoznali się szczegółowo z wszystkimi wypowiedziami uczniów, zawartymi w punkcie: Co chciałbyś przekazać nauczycielom?

Oto kilka najczęściej powtarzających się wypowiedzi dedykowanych nauczycielom:​
–  w związku z problemami technicznymi jakie mogą mieć uczniowie (brak internetu, problemy z teams-em):​ dokładniejsze tłumaczenie tematu, wolniejsze tempo,
​poza tym:​
 –  skupianie się na przekazaniu wiedzy w trakcie lekcji ​(mniej zadań domowych),​
 – krótsze lekcje – do 35 minut,
–  większa aktywizacja pracy na lekcji,​
 – większa aktywizacja na zajęciach wychowania fizycznego,​
 – włączona kamerka nauczyciela,   ​
– więcej  czasu podczas pisania sprawdzianów,​
– więcej wspólnej pracy, ​mniej stresu, więcej spokoju,
– wszystkie zadania domowe z każdego przedmiotu wysyłać ​ na tą samą platformę,​
– nauczyciele mogliby wysłać podstawowe zagadnienie do lekcji – przed lekcją, na której dokładniej je omówią,​
 – zrozumienie dla niektórych osób, ponieważ dla jednych czas nauki zdalnej może być korzystny,  a dla innych przeciwnie … smutny i monotonny… ​

W relacjach uczeń-nauczyciel bądźmy dla siebie wzajemnie życzliwi.
Zadaniem ankiety było  poznanie opinii każdej ze stron. Teraz na spokojnie przedyskutujcie Razem (nauczyciele i uczniowie) – co należy poprawić, czego zaniechać, a co wprowadzić dla wspólnego dobrego samopoczucia i zdobywania wiedzy.
Rozmawiajcie ze sobą – bo takiej konstruktywnej rozmowy winna nauczyć Was szkoła – będzie Wam to niezbędne w dorosłym, samodzielnym życiu.
Każdy głos jest jednakowo ważny.

Niebagatelną rolę odgrywają tu Rodzice – dbajcie Państwo o higienę umysłową dziecka, kontrolujcie ilość czasu spędzanego przed komputerem, zauważajcie niepokojące symptomy apatii, rozmawiajcie o nich z wychowawcą, pedagogiem szkolnym. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. 

Dziękuję Wszystkim, którzy poświecili swój czas i wzięli udział w ankiecie – Danuta Urbaś – pedagog szkolny. ​

W prezentacjach wykorzystałam zdjęcia archiwalne, miło było wspomnieć ….

Proszę o zapoznanie się z wynikami ankiet:

Wyniki uczniów (pdf)

Wyniki rodziców (pdf)

Wyniki nauczycieli (pdf)


Skip to content